Vi förnyar comail.multi.fi Webbmail-tjänsten 8.12.2022 kl 21:00 - 00:00.

Därav måste du omskapa följande funktioner i den nya tjänsten:
 • samtliga filter-regler
 • automatiska semestersvar och vidarebefodringar
 • distributionslistor
i.om. att de ej flyttas över från gamla systemet.

Andra förändringar är:
 • enbart e-postadresser för kontakter i adressböcker importeras till det nya systemet (25.11.2022).
 • kalenderfunktioner kommer ej att finnas tillgängliga.
Begränsad tillgång till gamla tjänsten finns här fram t.om. 19.4.2023.

Uusimme comail.multi.fi verkkosähköpostipalvelun 8.12.2022 klo 21:00 - 00:00.

Siksi sinun on luotava seuraavat toiminnot uudelleen uudessa palvelussa:
 • kaikki suodatinsäännöt
 • automaattiset lomavastaukset ja edelleenlähetykset
 • jakeluluettelot
koska niitä ei siirretä vanhasta järjestelmästä.

Muut muutokset ovat:
 • vain osoitekirjassa olevien yhteystietojen sähköpostiosoitteet tuodaan uuteen järjestelmään (25.11.2022).
 • kalenteritoiminnot eivät ole käytettävissä.
Vanhaan palveluun on rajoitettu pääsy täällä asti 19.4.2023.

We're releasing a renewed comail.multi.fi webmail-service 8.12.2022 between 21:00 - 00:00 o'clock.

Hence, following functions must be recreated by you in the new service:
 • all filtering rules
 • automatic replies and forwarding
 • distributionlists
as they are not carried over from the old service.

Other changes are:
 • only e-mail addresses for contacts in addressbooks are carried over from the old service (25.11.2022).
 • calendar functions will not be available.
Limited access to the old service is found here until 19.4.2023.

LOGGA IN / KIRJAUDU SISÄÄN